Skip links

Probíhající výstavy

Volume

Název výstavy VOLUME lze číst ve dvou rovinách – jednak ve významu „hlasitosť“, jak to známe z každého aparátu reprodukujícího zvuk, a tedy jako odkaz ke zvukové oblasti obecně. „Volume“ ale také znamená „objem“ – termín tomu prvnímu zcela protikladný, odkazující k materiální existenci těles v prostoru. Tato dvojznačnost vyjadřuje podstatu naší výstavy, tematizující vztah zvuku a výtvarné tvorby. Vedle třírozměrných prací jsou zde prezentovány také malba, koncept či video.

Zjistit více

Bohdan Holomíček Fotografie

Centrum současného umění EPO1 uvádí výstavu fotografií Bohdana Holomíčka. Tento fotograf působil v budově bývalé prvorepublikové elektrárny v Trutnově–Poříčí v šedesátých letech jako elektrikář. Jeho návrat na toto místo je tedy událost výjimečná nejen svou uměleckou kvalitou, ale také svým symbolickým významem.

Zjistit více

Fresh
Power

Budujeme sbírku děl mladých umělců, která je k vidění v rámci dlouhodobé výstavy v prostorách galerie.

Zjistit více
Exteriérová expozice

Power for
Space

Potkejte umění v prostoru. Instalujeme sochy na veřejně přístupná místa, kde je můžete vidět kdykoliv, s kýmkoliv a za jakýchkoliv podmínek.

Zjistit více

Historie
poříčské
elektrárny

Stálá expozice v EPO1 se věnuje historii poříčské elektrárny i samotné výrobě elektrické energie na Trutnovsku.

Raketa
Level IV

Intermediální umělec, malíř, pedagog a spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví Jiří David vytvořil v exteriéru EPO1 site specific instalaci s názvem Raketa – Level IV. Dílo kontextuálně navazuje na objekty Raket, které vytvořil v průběhu let 1987–1999.

Konec tunelu -
Veronika
Psotková

V EPO1 můžete zhlédnout site-specific instalaci sochařky Veroniky Psotkové. Vznášející se postavy vytvořené z rabicové sítě jsou pro autorčinu tvorbu typické, v prostorách "tunelu" bývalé elektrárny se však ukazují ve zcela jiném světle i atmosféře.

Exteriérová expozice

Murály

Matěj Olmer, Michal Škapa a Petr Königsmark se v areálu EPO1 ukazují ve svých jasně rozpoznatelných polohách. Zcela přirozeně vyvádějí současné umění do exteriéru, mimo zdi galerie, kde návštěvníkům představují svou originální a individuální vizi rámovanou výrazným režným cihelným zdivem bývalé prvorepublikové elektrárny.

Projekt Art Point

V obci Slavětín vzdálené cca 15 minut od galerie EPO1 se nachází zrekonstruovaná kaple sv. Josefa. Chátrající stavba byla odkoupena manželi Kasperovými, předělána k nepoznání a nejen s ohledem na design a zařízení interiéru i exteriéru je tak spjata s galerií EPO1.

Nadcházející akce Art Point

TrutnoForte
Art Point
9. 12. v 18:00
Předchozí
Další

Probíhající výstavy

Předchozí
Další