Skip links
EPO1 - pozvánka

Fresh Power

stálá expozice
map_point-svg
EPO1 - Elektrárenská 322

Centrum současného umění EPO1 vás zve na výstavu Fresh Power – motivy a tendence nejmladší tuzemské sochařské generace.

Jedním z projektů centra současného umění EPO1 je vytváření sbírky Fresh Power, jež si klade za cíl zmapovat tvorbu nejmladší sochařské generace, respektive autorů vzešlých z českých sochařských škol, u kterých se datuje absolutorium v roce 2018 a výše. Název Fresh Power nese i výstava, která představuje základ této kolekce. Při budování sbírky se vyhýbáme výběrovému pojetí a jde nám především o to, aby zachytila nejen dílo samotných tvůrců, ale i pestrost uměleckých přístupů a inspirací, aby mapovala širokou škálu stylů či používaných materiálů. Rádi bychom tak zachytili trendy, které se objevují v tvorbě autorů první poloviny 21. století, kteří tvoří na území České nebo Slovenské republiky.