Skip links

Základní princip

Ivana Štenclová je současná česká vizuální umělkyně. V letech 1999-2005 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby u profesorky Jitky Svobodové. Pro její tvorbu jsou charakteristické neobvyklé, experimentální techniky a obsahové soustředění na mezilidské vztahy, které zobrazuje především formou portrétu a autoportrétu. V EPO1 autorka představí svou aktuální tvorbu.