Skip links
Dílo z výstavy Volume
EPO1 - pozvánka

VOLUME

23. 5. 2023 – 25. 2. 2024
map_point-svg
EPO1 - Elektrárenská 322

Centrum současného umění EPO1 vás zve na výstavu Volume – akustická dimenze v současném umění.

Název výstavy VOLUME lze číst ve dvou rovinách – jednak ve významu „hlasitosť“, jak to známe z každého aparátu reprodukujícího zvuk, a tedy jako odkaz ke zvukové oblasti obecně. „Volume“ ale také znamená „objem“ – termín tomu prvnímu zcela protikladný, odkazující k materiální existenci těles v prostoru. Tato dvojznačnost vyjadřuje podstatu naší výstavy, tematizující vztah zvuku a výtvarné tvorby. Vedle třírozměrných prací jsou zde prezentovány také malba, koncept či video; prostorová tvorba nicméně převažuje, což je dáno už monumentálními prostory Turbínové haly. Tato hala ale kdysi měla i svůj výrazný akustický rozměr – zvuk strojů, který zmizel se změnou její funkce. Právě tuto původní industriální zvukovou krajinu chce výstava VOLUME volně připomenout.

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Danielou Kramerovou proběhne ve čtvrtek 21. 9. od 17 hod.

Vstupenky na komentovanou prohlídku můžete zakoupit na webových stránkách portálu GoOut.